Zakládací lišty pro kontaktní systém zateplení ETICS: typy a výhody použití

Založení ETICS je počáteční fází zateplení stavby. Hlavním požadavkem na tento detail je získání dokonalé roviny první řady tepelně izolačních desek. Nejen k tomuto účelu slouží fasádní zakládací lišty. Jejich typy a výhody použití vám blíže představíme na následujících řádcích.

Hliníkové zakládací lišty

Zakládací neboli soklové lišty se používají v počáteční fázi montáže tepelné izolace v ETICS. Tradičním řešením jsou zakládací hliníkové lišty z tvarovaného hliníkového plechu. Ty je při instalaci potřeba doplnit plastovou nasazovací okapní lištou, která oddělí hliník od cementových omítek. Tímto způsobem:

  • zamezíte vzniku trhliny na rozhraní materiálů,
  • eliminujete případnou korozi hliníku (závislou zejména na složení omítkovin a výskytu vlhkosti).

Okapní lišta vám navíc významně usnadní provedení funkčního odkapu a estetického detailu na přední hraně založení. Zkušenost ukazuje, že detail bez přídavné okapní lišty má podstatně kratší životnost.

Pro založení izolantu přímo na hraně nebo pod hranou zdiva je ideální speciální zakládací lišta s prodlouženou kotevní částí, s níž výrazně eliminujete riziko odlomení rohu.

Při výběru hliníkových lišt nezapomeňte správně zvolit dostatečnou tloušťku plechu. Ta má totiž zásadní vliv na mechanické vlastnosti lišty. Pro tloušťky izolantu nad 100 mm doporučujeme používat lišty s minimální tloušťkou plechu 0,95 mm.

Plastové zakládací sady

Progresivnějším a sofistikovanějším řešením jsou plastové zakládací sady, které vynikají zejména svou univerzálností pro různé tloušťky tepelných izolací. Systém složený z několika komponent umožňuje provádění detailu ve velkém rozsahu tlouštěk tepelné izolace. K plastovým zakládacím sadám nabízíme také řadu spojek a spojovacích kolíků, které usnadňují montáž a napojení jednotlivých kusů. Plastové lišty jsou zcela bezproblémové z hlediska vedení tepla, resp. případného vzniku tepelného mostu.

Pokud se izolant zakládá pod terénem nebo se provádí založení na lať, řeší se detail přechodu různých tlouštěk izolantu pomocí přechodové lišty. Při založení na lať bez zakládací lišty se na spodní hranu ETICS aplikuje běžná nadpražní lišta. Toto provedení je však pracnější. Při tomto způsobu založení a použití protipožární nadpražní lišty LT-P a pásů z minerální vlny je možné zvýšit požární odolnost zateplovacího systému v oblasti jeho založení.


Přečtěte si také: Proč používat lišty v zateplovacím systému ETICS a jaké vybrat? >>


Použití zakládacích lišt LIKOV má mnoho výhod

Shrňme si nyní všechny benefity, které můžete očekávat od detailu založení ETICS pomocí našich hliníkových nebo plastových zakládacích lišt. Je to především:

  • přesná rovina první řady tepelně izolačních desek,
  • uzavření zateplovacího systému zespodu, bez zdlouhavé práce v nepohodlné poloze v blízkosti terénu,
  • spolehlivý odkap dešťové vody ze systému na přední hraně detailu,
  • odolnost vůči mechanickému poškození
  • a rychlá a jednoduchá montáž.

Jak probíhá založení ETICS pomocí hliníkových zakládacích lišt? Inspirujte se v našem videu.

Potřebujete pomoc s výběrem vhodných lišt pro založení ETICS nebo jinou odbornou radu? Kontaktujte nás. Rádi se vám budeme věnovat.

Zdroj fotografií: LIKOV