Eco-Fix MST montážní hranol

Eco-Fix MST montážní hranol pro připevňování lehkých předmětů v kontaktním zateplovacím systému - ETICS

Materiál

  • tvrzený polystyrén

Použití

  • montážní hranol pro připevňování lehkých předmětů k fasádě ETICS
  • únosnost na tah kolmo k fasádě min. 0,30 kN (30 kg)
  • únosnost na střih min. 0,15 kN (15 kg)
  • skrytý pod omítkou, nenarušuje vzhled fasády
  • tvrdý a únosný materiál s nízkou tepelnou vodivostí (0,040 W/mK)
  • upevňování těžších světel, větších cedulí, svodů, závěsů apod.
  • plocha 100 x 140 mm
  • nastavitelná tloušťka podle tloušťky tepelné izolace ETICS
typ číslo balení [ks] paleta [ks] dostupnost
Eco-Fix MST 305.01 1 56 běžně skladem
typ: Eco-Fix MST
číslo: 305.01
balení: 1 ks
paleta: 56 ks
dostupnost: běžně skladem