Eco-Fix MZ montážní válec

Eco-Fix MZ montážní válec pro připevňování lehkých předmětů v kontaktním zateplovacím systému - ETICS

Materiál

  • tvrzený polystyrén

Použití

  • montážní válec pro připevňování předmětů k fasádě ETICS
  • únosnost na tah kolmo k fasádě min. 0,30 kN (30 kg)
  • únosnost na střih min. 0,15 kN (15 kg)
  • skrytý pod omítkou, nenarušuje vzhled fasády
  • tvrdý a únosný materiál s nízkou tepelnou vodivostí (0,040 W/mK)
  • upevňování světel, čidel, větších cedulí, svodů apod.
  • průměr 90 mm
  • tloušťka 80 mm
typ číslo balení [ks] paleta [ks] dostupnost
Eco-Fix MZ 90/80 válec EPS tvrzený 304.9080 30 2 340 běžně skladem
typ: Eco-Fix MZ 90/80 válec EPS tvrzený
číslo: 304.9080
balení: 30 ks
paleta: 2 340 ks
dostupnost: běžně skladem