Dilatační pásy MIRELON

Dilatační pásy se používají při betonáži podlahových desek. Jejich účelem je pružně oddělit těleso podlahy od přilehlých stěn pro zamezení tvorby trhlin na styku konstrukcí a eliminaci přenosu zvuku z podlahy do stěn.
Dilatační pásy MIRELON