Armovací rohy

V oblasti rohů stavebních otvorů je pro eliminaci trhlin potřeba provést pečlivé vyztužení sklovláknitou tkaninou. Armovací rohy, které jsou tvarově přizpůsobeny těmto detailům, umožňují jejich kvalitní a rychlé provedení.
Armovací rohy