Dilatační lišty

Dilatační lišty se osazují na místa dilatací v zateplované konstrukci proto, aby i v ETICS mohla probíhat řízená deformace spáry bez porušení celistvosti ETICS. Dilatační spára umožňuje vzájemný pohyb napojených ploch při zachování vodotěsnosti ETICS. Lišty se montují před stěrkováním základní vrstvy ETICS.
Dilatační lišty