Elektroinstalace do zateplení

Při montáži instalačních prvků do ETICS je důležité, aby narušení celistvosti tepelně izolační vrstvy bylo co nejmenší. Zároveň je nutné, aby tyto prvky byly kotveny pevně do podkladu a nemohly být používáním uvolněny. Montážní krabice pro elektroinstalaci a podobné prvky zajišťují kotvení do podkladu a zároveň maximální možnou tepelnou izolaci okolo prostupujících prvků. Dále jsou vybaveny víkem pro estetcký dojem a praktičnost při používání.
Elektroinstalace do zateplení