Klenbové a ukončovací lišty

Klenbové lišty se osazují na hranu klenby v ETICS, aby byla mechanicky odolná a přesně tvarovaná. Ukončovací lišty slouží k estetickému ukončení nebo oddělení povrchových úprav v ETICS. Osazují se do stěrkové malty po nalepení izolantu.
Klenbové a ukončovací lišty