Napojovací lišty

Napojovací lišty vytváří trvanlivé napojení omítek na klempířské prvky. Detail zůstává bez trhlin a vodotěsný i při působení teplotní roztažnosti. Lišty se montují před stěrkováním základní vrstvy ETICS.
Napojovací lišty