Rámové hmoždinky

Rámové hmoždinky mají vysokou garantovanou únosnost, takže je možné je použít pro spolehlivé kotvení těžších předmětů. Typickým příkladem je kotvení nosného rámu systémů pro odvětrávané fasády.
Rámové hmoždinky