Odvětrávané fasády - lišty a příslušenství pro odvětrávané fasády

Odvětrávané fasády jsou technologií pro zateplení, která se realizuje suchou montáží. Výhodou je odvětrání stavební konstrukce a možnost aplikace těžších fasádních obkladů. Jako tepelný izolant převažuje díky své nehořlavosti a prodyšnosti minerální vlna, ostatní součásti však mohou být velmi různorodé. Nosné rošty mohou být dřevěné nebo kovové a variabilita pohledového obkladu je téměř neomezená. Součástí těchto systémů je příslušenství, které má velký vliv na funkčnost a životnost odvětrávaných fasád.

Odvětrávané fasády - lišty a příslušenství pro odvětrávané fasády