Lapače střešních nečistot - geigery

Geigery zachycují nečistoty splavené z odvodnění střech a umožňují jejich snadné odebírání. U mokrých geigerů zůstavají splavené nečistoty ve spodní nádržce, u suchých geigerů se nečistoty zachytávají na sítku.
Lapače střešních nečistot - geigery