Lineární odvodnění - žlaby

Žlaby slouží k odvodnění ploch různých druhů. Žlaby je možné napojovat a tím vytvářet lineární odvodnění libovolné délky. Při volbě žlabu je potřeba uvažovat nejen jeho rozměry, ale i jeho únosnost, která závisí na tom, kde bude žlab instalován a jaké na něj bude působit zatížení.
Lineární odvodnění - žlaby