Netkané geotextilie

Geotextilie se používají k oddělování (separaci) vrstev sypkých materiálů od zeminy, ochraně před zanášením zeminou (filtrace) nebo pro ochranu a zajištění stability zemních svahů komunikací (vyztužování). Netkané goetextilie vykazují proti tkaným vyšší odolnost průrazu a proražení resp. odolnost proti protržení. Vlákna pro výrobu geotextilie mohou být z různého materiálu, což výrazně ovlivňuje vlastnosti geotextilie.
Netkané geotextilie