Nopové fólie

Nopové fólie jsou plastové fólie tvarované tak, aby vzniklé nopy vytvářely otevřenou vrstvu pro zajištění odvětrání. Typické použití je oblasti podzemní části budov, ale jsou k dispozici i speciální varianty fólií např. pro zachycení vody v zelených střechách nebo pro zajištění drenáže.
Nopové fólie