Odvodnění - geotextilie, nopové fólie, odvodňovací systémy a příslušenství

Části staveb přicházející do styku se zeminou (základy, sklepy apod.) je potřeba zabezpečit proti zemní vlhkosti a srážkové vodě. Geotextilie LIGEO plní separační, filtrační a zpevňující funkci. Používají se zejména v zemině, ale mohou být součástí i jiných stavebních konstrukcí.
Nopové fólie LINOP jsou k dispozici v různém provedení. Jejich hlavní funkcí je izolace spodní stavby a zajištění odvětrání mezi nopy. Perforované nopové fólie využijeme při realizaci zelených, vegetačních střech. Řada produktů LIKODRAIN zahrnuje výrobky pro lineární odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, garáží, parkovišť, nádvoří apod.

Odvodnění - geotextilie, nopové fólie, odvodňovací systémy a příslušenství