PVC lišty dilatační pro vnitřní a venkovní omítky

Dilatační lišty se osazují na místa dilatací konstrukci proto, aby i v omítce mohla probíhat řízená deformace spáry. Dilatační spára umožňuje vzájemný pohub napojených ploch při zahování celistvosti omítnuté plochy.
PVC lišty dilatační pro vnitřní a venkovní omítky