Revizní dvířka

Revizní dvířka se zabudovávají do sádrokartonových desek tak, aby byl zajištěn přístup za SDK kostrukci. Nejčastěji se jedná o přístup k uzávěrům potrubí, měřidlům apod.
Revizní dvířka