SDK vruty

Vruty jsou nejpoužívanějším spojovacím prostředkem v sádrokartonových konstrukcích. K dispozici jsou různé druhy v závislosti na konrétním účelu použití - kombinaci připevňovaného prvku a podkladního materiálu.
SDK vruty