SDK - lišty a příslušenství pro suchou stavbu a stavby z pórobetonu

Suchou výstavbou se označuje montáž konstrukcí ze sádrokartonových desek. Nosnou konstrukci tvoří hliníkové profily, pro které se mohou použít různé závěsné a spojovací prvky podle typu a tvaru podkladní konstrukce. Při montáži profilů a následně i SDK desek se používají různé typy vrutů. Po připevnění desek se musejí vyztužit všechny spáry mezi deskami, aby později nepraskaly a neprokreslovaly se na povrch. Při provádění finální povrchové úpravy (stěrky) se pro úpravu detailů na hranách desek používají hliníkové nebo plastové lišty. Výhodou hliníkových lišt je jejich malá tloušťka, PVC lišty zase poskytují bílé hrany, které jsou méně nápadné, například po odření nároží.

SDK - lišty a příslušenství pro suchou stavbu a stavby z pórobetonu