Sklovláknité tkaniny LIFITEX PRO

Pod značkou LIFITEX PRO výrobce LIKOV se nacházejí produkty nejvyšší kvalitativní úrovně v této kategorii. Technické parametry odpovídají všem standardům v oboru a jsou pravidelně kontrolovány.
Tyto tkaniny jsou vhodné pro všechny typy ETICS s omítkou, poskytují kvalitní výztuž s dlouhou životností.
Všechny produkty pro ETICS mají uděleno osvědčení o Kvalitativní třídě A CZB.
Sklovláknité tkaniny LIFITEX PRO