Sklovláknité tkaniny

Sklovláknité tkaniny slouží jako výztuž základní vrstvy ETICS. Zabraňují vzniku trhlin a také zvyšují mechanickou odolnost povrchu ETICS. Mechanickou odolnost je možné zvýšit přídavkem další vrstvy tkaniny, což je vhodné u povrchů vystavených lidské aktivitě. U tkanin je kromě pevnosti důležitá také odolnost proti působení alkálií, které ovlivňují životnost tkaniny v omítkách.

Sklovláknité tkaniny