Parotěsné fólie

Parotěsné fólie se umisťují na interiérovou stranu střech nebo stěn budov. Jejich úkolem je zamezit vstupu vodních par z interiéru do obálky budovy. Nejčastější použití je ve skladbách šikmých střech, kde je potřeba chránit tepelnou izolaci proti navlhnutí.
Parotěsné fólie