Pásky pro membrány a střešní fólie

Při instalaci střešních fólií musí vzniknout souvislá plocha bez otvorů nebo netěsností. Proto je třeba dbát na dokonalé napojování nejen jednotlivých pásů na sebe, ale také napojení na přilehlé konstrukce. Pro řešení těchto detailů slouží spojovací a opravné pásky, které umožňují správné provedení souvislé funkční membrány.
Pásky pro membrány a střešní fólie