Střešní bublinkové fólie - reflexní

Bublinkové fólie plní funkci parotěsných membrán, které se umisťují na interiérovou stranu střech nebo stěn budov. Jejich úkolem je zamezit vstupu vodních par z interiéru do obálky budovy. Nejčastější použití je ve skladbách šikmých střech, kde je potřeba chránit tepelnou izolaci proti navlhnutí. Reflexní vrstva přispívá k tepelnému odporu skladby tím, že odráží, resp. neemituje část sálavé složky tepla.
Střešní bublinkové fólie - reflexní