Školení pro společnost Meffert ČR spol. s r.o.

Dne 20. 1. 2023 jsme v našem výrobním závodě v Kuřimi přivítali zástupce společnosti Meffert ČR spol. s r.o., pro které jsme realizovali produktové školení zaměřené na správné použití výrobků LIKOV v ETICS.
Školení vedl Ing. Hadrava ve spolupráci s manažerem pro systémové zákazníky Marcelem Herynkem. Součástí školení byla i prohlídka výroby a skladových prostor.

Našim obchodním partnerům děkujeme za účast a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.