06 Nároží, kouty a nadpraží

Provedení detailů v systému ETICS na nároží různých úhlů, v koutech a na hraně nadpraží.
Zajištění přímosti, mechanické odolnosti a odkapu vody.