Stavební profily a příslušenství pro zateplení a dlouhou životnost stavby

Výroba LIKOV se opírá o více než 30 let zkušeností a neustálých inovací. Proto vám garantujeme precizní zpracování a nulové reklamace. Naše fasádní a omítkové lišty, hmoždinky a další příslušenství pro stavbu a její efektivní zateplení se pyšní špičkovou kvalitou a přesným provedením.

Produkty LIKOV vynikají kvalitou použitých materiálů

  • U plastových komponentů používáme primární surovinu, ne recykláty. Pracujeme s technologií navařování tkaniny ultrazvukem, která zaručuje dlouhou životnost a bezproblémové fungování stavby.
  • Pro výrobu hliníkových lišt používáme čistý hliník EN AW-1050 A. 
  • Produkty z pozinkované oceli vyrábíme z materiálu s nejvyšší zinkovou vrstvou Z275, která zaručuje vysokou odolnost proti korozi

Máme vlastní patent č. 307 303 Uspořádání zateplovacího systému pro zvýšení požární odolnosti budov a splňujeme kritéria pro systém řízení kvality ISO 9001:2016.

Veškerý doplňkový sortiment dodáme ve stejné kvalitě jako u vlastní výroby

Známe vaše potřeby při realizaci ETICS i nároky investorů. Proto jsme náš sortiment doplnili o související produkty, které nabízíme pod vlastními značkami. I u nich zaručujeme prémiovou kvalitu s parametry splňujícími nejpřísnější technické a legislativní požadavky. Všechny brandové produkty LIKOV disponují vlastními certifikacemi a jsou v té nejvyšší kvalitě.

Naše značky

ETICS - lišty a příslušenství pro zateplovací systémy

ETICS neboli kontaktní zateplovací systémy jsou nejefektivnějším řešením pro tepelnou izolaci stěn, a to i ve velkých tloušťkách. Jediné tepelné mosty v ETICS mohou tvořit plastové hmoždinky, u kterých však lze únik tepla minimalizovat na zanedbatelné hodnoty. Pro provedení většiny detailů v ETICS, nebo jeho napojení na přilehlé stavby, je nejvhodnějším řešením použití lišt. Ty zrychlují práci, umožňují tvořit rovné hrany a zejména zajišťují potřebnou funkčnost detailu po stránce pružnosti, dilatace a vodotěsnosti. Sortiment lišt je rozdělen podle typu detailu s ohledem na parametry ETICS nebo zateplované stavební konstrukce.

Sklovláknité tkaniny

Sklovláknité tkaniny slouží jako výztuž základní vrstvy ETICS. Zabraňují vzniku trhlin a také zvyšují mechanickou odolnost povrchu ETICS. Mechanickou odolnost je možné zvýšit přídavkem další vrstvy tkaniny, což je vhodné u povrchů vystavených lidské aktivitě. U tkanin je kromě pevnosti důležitá také odolnost proti působení alkálií, které ovlivňují životnost tkaniny v omítkách.

Odvětrávané fasády - lišty a příslušenství pro odvětrávané fasády

Odvětrávané fasády jsou technologií pro zateplení, která se realizuje suchou montáží. Výhodou je odvětrání stavební konstrukce a možnost aplikace těžších fasádních obkladů. Jako tepelný izolant převažuje díky své nehořlavosti a prodyšnosti minerální vlna, ostatní součásti však mohou být velmi různorodé. Nosné rošty mohou být dřevěné nebo kovové a variabilita pohledového obkladu je téměř neomezená. Součástí těchto systémů je příslušenství, které má velký vliv na funkčnost a životnost odvětrávaných fasád.

Balkony, hydroizolace - lišty a příslušenství pro balkony a hydroizolaci

Při obnově dlažby na betonových balkonech vzniká několik důležitých detailů, které musejí být správně provedeny z hlediska hydroizolace a odvodu vody. Navržené souvrství a detaily musejí odpovídat požadavkům na dlouhodobou vodotěsnost. Musejí také odolat teplotnímu namáhání a s ním související roztažnosti stavebních materiálů. 

Omítky - lišty a příslušenství pro vnitřní a venkovní omítky

Vnitřní a venkovní omítky chrání konstrukci před mechanickým poškozením a klimatickými vlivy. Abychom dosáhli estetického provedení, musejí mít stěny rovný povrch a perfektně provedené hrany. Kvalitní provedení plochy i detailů usnadňují pozinkované nebo plastové lišty různého typu využití.

SDK - lišty a příslušenství pro suchou stavbu a stavby z pórobetonu

Suchou výstavbou se označuje montáž konstrukcí ze sádrokartonových desek. Nosnou konstrukci tvoří hliníkové profily, pro které se mohou použít různé závěsné a spojovací prvky podle typu a tvaru podkladní konstrukce. Při montáži profilů a následně i SDK desek se používají různé typy vrutů. Po připevnění desek se musejí vyztužit všechny spáry mezi deskami, aby později nepraskaly a neprokreslovaly se na povrch. Při provádění finální povrchové úpravy (stěrky) se pro úpravu detailů na hranách desek používají hliníkové nebo plastové lišty. Výhodou hliníkových lišt je jejich malá tloušťka, PVC lišty zase poskytují bílé hrany, které jsou méně nápadné, například po odření nároží.

Kotvení - Hmoždinky, vruty

Sortiment kotev a hmoždinek zahrnuje širokou škálu výrobků, od hmoždinek pro nenáročné použití až po kotvy pro velké zatížení a vysokou úroveň bezpečnosti. Při výběru kotvy je třeba dobře zvážit účel použití a zejména stav podkladního materiálu. Nedílnou součástí bezpečného kotvení je správná a pečlivá příprava kotevního otvoru v podkladu.

Beton/dlažba - příslušenství pro beton a dlažbu

Při provádění železobetonových vrstev a konstrukcí je nutné zajistit správnou polohu ocelové výztuže. Plošná nebo tyčová výztuž musí po nalití betonu zůstat v požadované pozici tak, aby vyztužení bylo adekvátní a zároveň byla výztuž krytá. K tomu slouží doplňkové prvky, kterými se výztuž fixuje.

Odvodnění - geotextilie, nopové fólie, odvodňovací systémy a příslušenství

Části staveb přicházející do styku se zeminou (základy, sklepy apod.) je potřeba zabezpečit proti zemní vlhkosti a srážkové vodě. Geotextilie LIGEO plní separační, filtrační a zpevňující funkci. Používají se zejména v zemině, ale mohou být součástí i jiných stavebních konstrukcí.
Nopové fólie LINOP jsou k dispozici v různém provedení. Jejich hlavní funkcí je izolace spodní stavby a zajištění odvětrání mezi nopy. Perforované nopové fólie využijeme při realizaci zelených, vegetačních střech. Řada produktů LIKODRAIN zahrnuje výrobky pro lineární odvodnění zpevněných ploch u rodinných domů, garáží, parkovišť, nádvoří apod.

Střechy - příslušenství pro střechy

Střešní fólie LIFOLTEC slouží k ochraně tepelněizolační vrstvy ve střešních konstrukcích. Skladba střechy díky těmto fóliím dlouhodobě odolá vlhkosti a poskytne požadovaný tepelný odpor. Pro ploché střechy nabízíme systém kotvení LINO pro izolační souvrství. Jedná se o systém komponentů, díky kterým je možné provést dlouhodobě spolehlivé kotvení tepelné izolace a hydroizolačních membrán na plochých střechách.