Třicet let zkušeností, vývoje a inovací

Na trhu stavebních materiálů jsme se stali lídry. Sledujeme aktuální vývoj v našem oboru a své produkty vyvíjíme podle vzrůstajících nároků vašich projektů.

Své komponenty dodáme také přizpůsobené vaší značce a proškolíme váš personál. Projektantům nabízíme celou řadu podkladů pro jejich práci i podporu při samotné realizaci.
 
Máme vlastní testovací centrum, ve kterém vyvíjíme nové produkty a průběžně sledujeme kvalitu našich výrobků. Prověřujeme dilatační schopnosti, kvalitu vstupních materiálů i jednotlivých komponentů.

Jsme držiteli certifikace TZÚS Praha, získali jsme osvědčení kvalitativní třídy A od Cechu zateplení budov, jehož jsme členem. Máme také značku kvality Osvědčeno pro stavbu v rámci Národního programu Česká kvalita. Spolupracujeme také s CZB a OZ ZPZ v oblasti legislativy ETICS a technických požadavků na kvalitu produktů.

Poznejte náš příběh

1989
Otevírají se nové možnosti svobodného podnikání. Dva kolegové z Královopolské strojírny Jiří Burant a Miroslav Toman zakládají každý svou vlastní firmu. Mají odborné zkušenosti, odvahu podílet se na samotných začátcích volného trhu u nás, a tak se brzy dostaví úspěchy. 

1994
Jiří Burant s Miroslavem Tomanem se často setkávají na společných zakázkách. Zjistí, že jejich oborové zaměření i osobní charaktery se výborně doplňují a že společně mohou vybudovat silnou firmu. Novým tématem ve stavebnictví se stává zateplení budov. Oba podnikatelé zde vidí mimořádný potenciál budoucího vývoje. Rozhodnou se proto vyrábět stavební profily, které se do naší země zatím převážně dovážejí.
V obci Lipůvka si pronajmou první kovovýrobu, bývalé družstvo, které se následkem společenských a ekonomických změn potýká s možností perspektivního vývoje. Ponechají zde původní zaměstnance a začnou s ruční výrobou stavebních profilů. Společná firma získává název LIKOV (Lipůvka Kovovýroba). Trh jim svou poptávkou po komponentech pro zateplení dává jednoznačně za pravdu. 
Obrat činí 5 800 000 Kč, výrobní a skladové prostory zaujímají 1 130 m2.

1996 
Společnost získává první zahraniční zákazníky a obrat vzrůstá na 23 303 000 Kč.

2000 
Společnost přechází z ruční výroby na strojovou a zakoupí první tři linky na kovové lišty. Podstatně navýší výrobní kapacitu, čímž uspokojí větší množství zakázek. Obrat činí 137 915 000 Kč.

2001 
Výrobní možnosti rozšíří první lepicí linka na LK profily, která nahradí pomalejší ruční výrobu. Obrat se zvýší na 195 953 000 Kč.

2002
Vzrůstající poptávka po zateplení budov, vyvolaná změnou tepelně-technických norem, neustále zvyšuje také poptávku po našich produktech. Vzniká proto nový výrobní areál v Tišnově o rozloze 1 950 m2, čímž vzroste kapacita výroby i skladování.

2004
Výroba se rozrůstá o vlastní produkci plastových profilů a firma tak mnohem efektivněji a pružněji reaguje na potřeby zákazníků. 
Obrat dosahuje historického maxima první dekády od založení firmy – 275 592 000 Kč. Výstavbou nové výrobní haly a kancelářské budovy se výrobní a skladové prostory
v Tišnově zvětší na 2 750 m2. 

2005
Společníky firmy se stávají synové zakladatelů Pavel Burant, Petr Burant, Radek Toman a Daniel Toman, kteří jsou současnými majiteli. Firma tak i nadále zůstává kompletně rodinnou.
LIKOV navyšuje celkové investice do výroby a inovací. Vzniká technické oddělení, které podstatně rozšíří služby zákazníkům. Nové oddělení řeší individuální detaily projektů, navrhuje optimální řešení a podklady pro výrobu i atypických a individuálních prvků. 

2007
Vybudování areálu v Kuřimi zefektivňuje řízení. Nový areál spojuje výrobní, obchodní i administrativní zázemí. Výrobní a skladové prostory se rozrůstají na 16 000 m2.

2008
LIKOV investuje do vybavení 25 mil. Kč, jde o zatím největší jednorázovou investici do výroby od vzniku firmy. 
Obrat společnosti v těchto letech odráží celkovou hospodářskou recesi a činí 482 155 000 Kč. 

2009
Otevíráme první samostatnou pobočku na Slovensku. 

2011
Otevíráme první samostatnou pobočku v Rakousku. 

2014
LIKOV si připomíná 20 let od svého založení. Obrat po stabilizaci světové ekonomiky dosahuje 799 295 000 Kč.

2017
Vzniká nové logistické centrum v Kuřimi, čímž se výrobní a skladové prostory zvětšily na 25 000 m2.
Podle stávajícího průměrného růstu prodeje společnost očekávala, že tento moderní prostor s mobilními regály svou kapacitou odpovídá rozvoji na příštích 10 let.
Ve skutečnosti byla poptávka taková, že se skladové prostory zaplnily už po pěti letech, a proto vznikly plány na další výstavbu v Tišnově. 

2022
Společnost dosahuje svého historického maxima v celkovém počtu 150 zaměstnanců a 44 zemí, v nichž obchoduje. Rekordní je také obrat ve výši 1 511 345 000 Kč.

2024–2026 
LIKOV plánuje výstavbu nového výrobního areálu v Tišnově. Vznikne moderní projekt spojující nejvyšší nároky na výrobu, skladování i administrativu. Stavba zohlední urbanistické okolí a architektonicky bude připomínat tradiční industriální stavby. Důležitou roli bude hrát ekologie, areál bude energeticky soběstačný díky fotovoltaice, teplo z výroby bude opětovně využíváno při vytápění areálu a vzniknou zde zelené střechy. Zaměstnanci ocení odpočinkové zóny i místa pro komunitní setkávání. 
Skladové prostory se rozrostou ze současných 25 000 m2 na více než dvojnásobných 52 000 m2.