Provádění dilatačních spár

Postup provedení dilatačních spár v systému ETICS, v ploše i v koutu.
Provedení bez tepelných mostů, možnosti estetického dokončení detailu.