Technologický postup montáže ETICS

Kompletní postup montáže standardního systému ETICS od přípravy podkladu až po finální omítku.
Základní zásady a důležité technologické kroky.